快捷搜索:  test  as  testcZhBrmzaINxY

老来情味减,对别酒、怯流年

老来情味减,对别酒、怯流年。况屈指中秋,十分好月,不照人圆。无情水、都不管,共西风、只等送归船。秋晚莼鲈江上,夜深儿女灯前。
征衫。便好去朝天。玉殿正思贤。想夜半承明。留教视草,却遣筹边。长安故人问我,道平常、泥酒只依然。目断秋霄落雁,醉来时响空弦。
拼音解读
lǎo lái qíng wèi jiǎn ,duì bié jiǔ 、qiè liú nián 。kuàng qū zhǐ zhōng qiū ,shí fèn hǎo yuè ,bú zhào rén yuán 。wú qíng shuǐ 、dōu bú guǎn ,gòng xī fēng 、zhī děng sòng guī chuán 。qiū wǎn chún lú jiāng shàng ,yè shēn ér nǚ dēng qián 。
zhēng shān 。biàn hǎo qù cháo tiān 。yù diàn zhèng sī xián 。xiǎng yè bàn chéng míng 。liú jiāo shì cǎo ,què qiǎn chóu biān 。zhǎng ān gù rén wèn wǒ ,dào xún cháng 、ní jiǔ zhī yī rán 。mù duàn qiū xiāo luò yàn ,zuì lái shí xiǎng kōng xián 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: